17-18.10.2016 IV edycja Forum

szczegóły wkrótce

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

W programie


Jak wykorzystywać podejście procesowe w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, aby uzyskać największy efekt synergii? Studia przypadków

 • Planowanie strategiczne i realizacja strategii biznesowej z wykorzystaniem Architektury procesów – od potrzeb interesariuszy i określenia celów, poprzez stworzenie mapy procesów organizacji do realizacji programów i projektów strategicznych
 • Strategia budowania organizacji procesowej – od wyboru podejścia, przez integrację z systemami zarządczymi organizacji aż do zmian kultury organizacyjnej
 • Architektura procesów, strategia, cele i projekty strategiczne a zarządzanie procesami biznesowymi

Jak się ma „agile” i „UX” do podejścia procesowego - czy można skutecznie tworzyć rozwiązania z pominięciem perspektywy procesowej? Studia przypadków

 • Tworzenie e-usług – systemy, aplikacje i serwisy w podejściu agile/scrum i UX (user experience)
 • Wykorzystanie podejścia procesowego w projektach zmian

Jakie są zadania i wyzwania praktyków BPM? Studia przypadków

 • Rok z życia COO
 • Pół roku z życia właściciela procesu
 • Jeden projekt z życia doradcy BPM

Jakie są początki budowania dojrzałości procesowej w organizacjach, jakie są możliwe scenariusze i od czego zależy wybór podejścia? Studia przypadków

 • Budowanie organizacji procesowej w grupie kapitałowej – geneza, krytyczne czynniki sukcesu, co działa a czego unikać podczas wdrażania podejścia procesowego
 • Podejście procesowe w modelu EFQM - jak procesy wskazują na powiązania pomiędzy tym co organizacja robi a wynikami jakie osiąga
 • Wdrożenie zarządzania procesami w wybranych obszarach organizacji – problemy, wyzwania i narzędzia

Praktycy praktykom

Forum Praktyków BPM istnieje dzięki społecznemu zaangażowaniu osób, które uczestniczą w jego organizacji - prelegenci i organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia.
W celu zachowania neutralności, Forum nie posiada sponsorów i nie odbywają się na nim prezentacje „sprzedażowe”.
Co roku Forum patronuje organizacja sektora publicznego, w 2015 roku patronat honorowy objął ponownie Minister Gospodarki.

Studia przypadków biznesu i administracji

Na Forum Praktyków BPM dla biznesu i administracji dowiesz się:

 • Jakie są możliwe strategie i scenariusze budowania organizacji procesowej?
 • Czym jest zarządzanie procesowe w praktyce?
 • Jak poradzić sobie z kryzysem wdrożeniowym i pokonywać bariery?
 • Jak przełożyć strategię i cele na operacyjną działalność organizacji? Jak ustalić portfel projektów strategicznych i i zarządzać zmianą z wykorzystaniem lean management?
 • Jak kaskadować cele ze strategii i monitorować ich realizację w procesach? Architektura procesów a kaskadowanie celów. Mapa procesów w praktyce.
 • Jak zintegrować zarządzanie (lean management, jakość, ryzyko, procesy, IT, strategia i cele, programy i projekty, koszty i kontroling, kontrola zarządcza)?
 • Jak stosować projektowanie i modelowanie procesów z wykorzystaniem BPMN w systemie zarządzania organizacją?


 • architektów biznesowych odpowiedzialnych za architekturę procesów lub mapę procesów biznesowych organizacji
 • szefów i pracowników centrów kompetencji procesowych oraz analizy biznesowe
 • wyższą kadrę zarządzającą
 • pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością
 • szefów IT oraz kierowników projektów informatyzacji
 • kierowników i członków centrów kompetencji architektury korporacyjnej
 • dyrektorów i pracowników działów strategii, kontroli zarządczej i kontrolingu biznesowego
 • zwierzchników zespołów zarządzających strategicznymi programami transformacji, reorganizacji
 • menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania programami i projektami, zarządzaniem jakością, ryzykiem, innowacjami
 • pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania


#

Patronat Honorowy

Patronat Merytoryczny

#
#

#

Partnerzy Merytoryczni

#
#
#
#

#

Patronat Medialny

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#